Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy

Komisja Europejska potwierdza: Krajowy System e-Faktur będzie obowiązkowy

Polska otrzymała zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie obowiązkowych e-Faktur ustrukturyzowanych, co jest kolejnym krokiem na drodze do powszechnego obowiązku stosowania Krajowego Systemu e-Faktur przez podatników.

Od 1 stycznia tego roku podatnicy mogą korzystać z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest obecnie dobrowolne.

Ministerstwo Finansów w komunikacie z 30 marca br. podaje, że trwają prace nad koncepcją biznesową i prawną docelowego KSeF. Założeniem jest jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału KSeF w fakturowaniu w zakresie udzielonej Polsce zgody przez instytucje UE. Dzięki uzyskaniu zgody Komisji Europejskiej, po oczekiwanej akceptacji przez Radę UE (co powinno nastąpić w ciągu kilku tygodni), Ministerstwo Finansów wdroży powszechne fakturowanie elektroniczne w Polsce, dając biznesowi odpowiedni czas na dostosowanie się do nowych rozwiązań.

Przygotowania do obowiązku korzystania z KSeF

Podobnie jak w przypadku JPK, prawidłowe dostarczenie i odbiór dokumentów z KSeF wpływa znacząco na procesy dokumentowania sprzedaży i rozliczenia VAT. Dlatego tak ważne jest odpowiednio wcześniejsze rozpoczęcie przygotowań.  Pojawienie się Krajowego Systemu e-Faktur wymaga ustalenia koniecznych zmian organizacyjnych oraz zaplanowania konkretnych działań:

  • przegląd obecnych procesów dotyczących ewidencji i rozliczenia faktur oraz dokumentów z nimi powiązanych,
  • przygotowanie danych potrzebnych do wystawienia e-Faktur,
  • zapewnienie komunikacji i dostęp użytkowników do KSeF.

W ramach przygotowań do nowego obowiązku proponujemy zaplanować następujące prace:

  • Przeprowadzenie wspólnej analizy procesów i danych, które mogą mieć wpływ na ewidencję faktur i prawidłowe wysyłanie ich do KSeF.
  • Wykonanie aktualizacji i parametryzacji systemu Macrologic ERP na podstawie przeprowadzonej analizy.
  • Uruchomienie platformy Businesslink w celu automatyzacji komunikacji z KSeF.

Jeżeli macie Państwo pytania lub jesteście zainteresowani przygotowaniem swoich systemów do współpracy z Krajowym Systemem e-Faktur, prosimy o kontakt z naszym przedstawicielem, z którym na bieżąco Państwo współpracują.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.