Sprzedaż i darowizna samochodu w rodzinie

Sprzedaż i darowizna samochodu w rodzinie
Gazeta Podatkowa nr 21 (1896) z dnia 14.03.2022
Dawid Szwarc

Chcę przekazać bratu swój samochód. Jego sytuacja majątkowa mocno się pogorszyła i chciałbym mu w ten sposób pomóc. Nie wiem jednak, czy brat zgodzi się na darowiznę, czy jednak będzie chciał pojazd kupić. Jak wygląda kwestia opodatkowania tego rodzaju umów – czy z uwagi na to, że porozumienie będzie zawierane między bliskimi członkami rodziny, przewiduje się jakieś zwolnienia podatkowe?

Gdyby doszło do sprzedaży pojazdu między osobami fizycznymi, które nie prowadzą działalności gospodarczej, transakcja taka podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. W takim przypadku obowiązek podatkowy ciąży na kupującym. Podstawę opodatkowania stanowi wartość rynkowa sprzedawanej rzeczy. Zatem niezależnie od tego, jakie będą uzgodnienia stron odnośnie ceny pojazdu, podatek będzie liczony od jego wartości rynkowej, a nie od ceny widniejącej w umowie. Stawka podatku przy sprzedaży rzeczy wynosi 2%. W przypadku umowy sprzedaży nie przewiduje się jakiegoś ogólnego zwolnienia z tego podatku dla członków najbliższej rodziny. Niemniej zwalnia się z podatku PCC sprzedaż ruchomości, jeśli jej wartość rynkowa nie przekracza 1 tys. zł. Tak wynika z art. 9 pkt 6 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 111).

Z kolei jeśli Czytelnik i jego brat zdecydowaliby się na darowiznę, pamiętać trzeba, że taka czynność objęta jest podatkiem od spadków i darowizn. Jednakże z uwagi na to, że obdarowany należy do zerowej grupy podatkowej, nie musiałby płacić żadnego podatku – może skorzystać z całkowitego zwolnienia podatkowego (zasadniczo warunkiem skorzystania z tego zwolnienia jest zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego przy wykorzystaniu urzędowego formularza SD-Z2).

Sprzedaż pojazdu w rodzinie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku PCC.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.