Odpowiedzialność materialna za środki trwałe

Prawo bilansowe nie nakłada obowiązku przypisywania do każdego środka trwałego osoby odpowiedzialnej materialnie za ten składnik majątku. Jednostka może natomiast wskazać miejsce użytkowania danego środka trwałego w celu uzyskania danych do sporządzania sprawozdań, zapewnienia ochrony majątku jednostki, ułatwienia rozliczeń kosztów itp. Warto dodać, iż pracodawca może powierzyć pracownikowi mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się na podstawie art. 124 Kodeksu pracy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.